top of page

Kommende konserter

Konserter studieåret - 23/24

Høst 2023 (nærmere info kommer!)

Oktober: Filmmusikk-konsert

November: Julekonsert

Vår 2024 (nærmere info kommer!)

bottom of page